top of page

Naziv tvrtke: Constigo upravljanje d.o.o. za usluge

Sjedište: Josipa Lenca Spodolčeva 1D, 51000 Rijeka

Članovi društva: Gabrijel Peroli, mag.ing.aedif.

                                Jure Stošić, mag.ing.mech.

Zakonski zastupnik: Jure Stošić, mag.ing.mech.

Matični broj: 5293987

OIB: 82467500484

Matična banka: Zagrebačka banka

IBAN: HR1623600001102878248

bottom of page