top of page

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Izjava o privatnosti

Tvrtka Constigo upravljanje d.o.o. (u nastavku "CONSTIGO GRUPA", "mi", "naše", "nama", "nas", "naša", itd.) je vlasnik web stranice www.constigo.hr  (u nastavku: web stranica). Ova izjava o privatnosti kreirana je kako bismo vam pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te da se možete informirati o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici.

Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.

Službenik za zaštitu podataka

Constigo upravljanje d.o.o. je registrirana tvrtka u Republici Hrvatskoj. Imenovali smo službenika za zaštitu podataka, Gabrijela Perolia kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na email adresu: info@constigo.hr.

 

Prikupljanje podataka

Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na pojedinca pomoću čiji se identitet može utvrditi.

Osoba se može identificirati izravno ili neizravno putem podataka kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za genetski, fizički, mentalni, fiziološki, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije., putem “Kontakt” obrasca i Upitnika za potrebe usluge Organizacije smještaja za radnike, a ostale podatke koje nam eventualno dostavite u kasnijoj komunikaciji radi zajedničke suradnje ne objavljujemo na našoj web stranici i pohranjeni su na našem uređaju za vrijeme trajanja zajedničke suradnje, ili dok ne zatražite da ih obrišemo. 

Nadalje, neosobne informacije i podaci mogu se automatski prikupljati putem naših Internet servera ili korištenjem „kolačića“. Našu politiku o kolačićima možete pročitati na našoj naslovnoj stranici putem poveznice na dnu stranice.

Također možemo prikupljati informacije kako je našem Servisu pristupljeno i kako je korišten  („Upotreba podataka“). Ovi  upotrebljeni podaci mogu uključivati ​​informacije kao što su adresa računala internetskog protokola (npr. IP adresa), vrsta pretraživača, verzija preglednika na stranicama naše usluge koje posjećujete, najpopularnije ključne riječi koje korisnike vode do naše stranice, datum i vrijeme vašeg posjeta, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstven identifikator uređaja i ostale dijagnostičke podatke.

 

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

 • Pružanje i održavanje usluge

 • Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;

 • Da vas možemo obavijestiti o promjenama svojih usluga i aktivnostima slanjem e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti – ako to želite);

 • Da vam možemo omogućiti da sudjelujete u interaktivnim značajkama naše usluge, ako se za to odlučite;

 • Za pružanje podrške korisnicima;

 • Da možemo napraviti analizu ili prikupiti vrijedne informacije kako bi se mogle poboljšati naše usluge i aktivnosti;

 • Da možemo pratiti upotrebu usluge;

 • Za otkrivanje, sprečavanje i rješavanje tehničkih problema;

 • Za ispunjavanje zakonskih obveza (na primjer: podaci za izdavanje računa ili upis u knjigu članova).

 

Poveznice s trećim stranama

Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana, ali vam nudimo mogućnost (linkove) da možete posjetiti njihove stranice. Kod ulaska na njihove stranice, molimo da pročitate njihova objavljena pravila privatnosti.  Mi nismo odgovorni za djelovanje tuđih web stranica.  

Uporaba kolačića

Kako biste saznali kako koristimo kolačiće, molimo pročitajte našu Politiku o kolačićima na našoj naslovnoj stranici putem poveznice na dnu stranice.

Zaštita podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili usluge. Osim toga, educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Sigurnost vaših podataka je važna za nas, ali imajte na umu da nema načina za prijenos preko Interneta, ili način elektronske pohrane koji je je 100% siguran. Iako nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti apsolutnu sigurnost.

 

Pohrana, prijenos i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazama podataka i repozitorijima Wix kompanije čiji se servis poslužitelji nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama,  Europi (uključene Litva, Njemačka i Ukrajina), i Izraelu. WIX.com sudjeluje i potvrdio je (certificiran je) svoju usklađenost s pravni m okvirima zaštite privatnosti između U.S.-E.U. I U.S.-Švicarka. Više o tome možete pročitati na (https://www.wix.com/about/privacy).

Vaše podatke koje smo prikupili putem ove web-stranice i koristimo ih radi daljnje komunikacije putem primarno komunikacijskog kanala (e-mail), ili radi vođenja evidencije članova, čuvamo na našim Uređajima u Hrvatskoj.

Ako se nalazite izvan Hrvatske i odabrali ste prenijeti informacije nama, imajte na umu da smo prijenos podataka, uključujući osobne podatke izvršili i u Hrvatsku i tu ih obradili.

Vaš prihvaćanje naših Pravila o privatnosti, nakon čega slijedi i vaša dostava takvih podataka predstavlja vaš pristanak na taj prijenos i pohranu podataka kako je prije navedeno.

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja Vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne svrhe čuvamo u skladu sa Zakonskim odredbama vezanim uz čuvanje poslovne/knjigovodstvene arhive. Osobne podatke koje ste nam dali tijekom tekuće godine u svrhu kontaktiranja, redovito brišemo u prosincu iduće godine (ukoliko niste zatražili da budete na listi primatelja povremenih informacija o našim aktivnostima).  Ukoliko ste zatražili (dali pristanak) da budete na listi primatelja povremenih informacija o našim aktivnostima, vaše podatke obrisati ćemo na vaš zahtjev.

Sigurnost podataka

Sigurnost vaših podataka je važna za nas, ali imajte na umu da nema načina za prijenos preko Interneta, ili način elektronske pohrane koji je je 100% siguran. Dok nastojimo koristiti komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti apsolutnu sigurnost.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo Vas da nas kontaktirate putem email adrese info@constigo.hr.

Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan našeg poduzeća primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe povremenog obavještavanja o našim aktivnostima. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo Vam, na temelju Vašeg zahtjeva, poslati Vaše osobne podatke.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka, udovoljiti ćemo vašem zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

 

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo  porukom e-pošte u roku 72 sata o vrsti i obimu povrede, obuhvaćenim podacima, eventualnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:

 • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, pa su podaci  nerazumljivi bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;

 • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;

 • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor ( u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Vaša privola

Korištenjem ove web stranice dajete privolu na ovu politiku privatnosti.

 

Promjene naše politike privatnosti

U slučaju promjena naše politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 02.10.2020.godine.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg skupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

bottom of page